Naše práce

MovereSanus je privátní specializovaná fyzioterapeutická společnost, která poskytuje cílenou léčbu a prevenci bolestí svalů a kloubů nejrůznějších lokalit a příčin. Poskytujeme komplexní služby zahrnující individuální terapii a školení, abychom pomohli klientům dosáhnout optimálního fyzického zdraví.

Poskytujeme:

  • Individuální terapii
  • Terapii na pracovišti
  • Zdravé cvičení
  • cvičíme na ZŠ Čkalovova – 60minut zdravého cvičení vyvinutého na podkladě metod uznávaných rehabilitačních lékařů a vývojových metod, 
  • edukace cvičení se SM systémem.
  • Mobilní rehabilitace v domácím prostředí 
  • v případě Vašeho časového omezení, 
  • preference domácího prostředí, 
  • omezení mobility jsme schopni s vybavením dorazit do prostředí, které si určíte.